Pactum displicentiae u rimskoj pravnoj tradiciji
Pactum displicentiae u rimskoj pravnoj tradiciji
Marko Sukačić
Institut rimskog privatnog prava čiji su funkcija i sadržaj središnji predmet obrade predloženog rada jest pactum displicentiae. Riječ je uglavku kojim se kupcu davala mogućnost da isproba stvar te da ovisno o procjeni njezine pogodnosti odluči o sudbini kupoprodajnog ugovora. U suvremenim kontinentalnim pravnim sustavima, među kojima je i hrvatski, ista svrha ostvaruje se putem instituta kupnje na pokus. Predmet predloženog istraživanja analiza je uređenja pactum displicentiae u...
Prijeboj
Prijeboj
Lidija Šimunović
U radu se sustavno analizira institut prijeboja kao način prestanka obveza, reguliran Zakonom o obveznim odnosima. Riječ je o jednom od najstarijih instituta kojim dolazi do istovremenog prestanka uzajamnih, istovrsnih, dospjelih i utuživih obveza ako jedna strana izjavi prijeboj. Pritom, učinak prijeboja djeluje od trenutka kada su se ispunile zakonske pretpostavke prijeboja, a ne od davanja izjave o prijeboju. Pravni učinci prijeboja pogađaju i treće osobe te dovode do prestanka, ne...
Ustrojstvo i učinak građanskih inicijativa u kontekstu koncepta predstavljanja
Ustrojstvo i učinak građanskih inicijativa u kontekstu koncepta predstavljanja
Matija Miloš
U literaturi koja se bavi neposrednom demokracijom običaj je promatrati oblike takve izravne vlasti kao specifične strukture koje su odijeljene od političkog predstavljanja time što se u njima „volja naroda“ pojavljuje neposredno, u odsustvu djelovanja predstavnika, i time što bi njihov proizvod trebala biti „odluka“ ili barem „prijedlog“ samog suverenog puka. Ta volja otklanja ili barem potiskuje predstavljanje. Pravna je rasprava nekritički preuzela ovu razliku i njome...