Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Utjecaj etičkih standarda na političku kulturu Hrvatske

Kristina Podhraški Martinčić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost