Pages

"NEVIDLJIVA GENERACIJA"
Mentalno zdravlje djece roditelja različitog ratnog iskustva Domovinskog rata
"NEVIDLJIVA GENERACIJA" Mentalno zdravlje djece roditelja različitog ratnog iskustva Domovinskog rata
Tajana Vrdoljak
Različiti čimbenici utječu na mentalno zdravlje pojedinca, osobito mladih ljudi. Oni mogu biti endogeni i egzogeni. Među egzogenima primarna obitelj zauzima istaknuto mjesto, jer je obitelj djetetu primarna zajednica i prvi oslonac po rođenju. U središtu interesa ovog rada jest obitelj i prenošenje simptoma mentalnih teškoća s generacije na generaciju. Cilj istraživanja bio je ispitati mentalno zdravlje djece roditelja s različitim iskustvom stradavanja u Domovinskom ratu...
"Slučaj Franak": komparativna pravno-ekonomska analiza s posebnim osvrtom na Mađarsku, Srbiju i Hrvatsku te relevantnu sudsku praksu
"Slučaj Franak": komparativna pravno-ekonomska analiza s posebnim osvrtom na Mađarsku, Srbiju i Hrvatsku te relevantnu sudsku praksu
Antonio Matošević
Ugovori o kreditu s valutnom klauzulom u švicarskom franku, koji su početkom 2000.-ih godina slovili kao jeftina mogućnost zaduživanja zbog globalne gospodarske krize i potresa na deviznim tržištima došli su na naplatu – nagla aprecijacija tečaja švicarskog franka uz rast ugovorenih promijenjivih kamatnih stopa stavili su na test sam institut valutne klauzule. Iako je sam problem širi od Europe, upravo su europski dužnici najviše pogođeni takvim kretanjima, a uz pasivnost...
(Ne)usklađenost obrazovanja i posla mladih osoba
(Ne)usklađenost obrazovanja i posla mladih osoba
Valentina Latin
Promatrajući položaj mladih na tržištu rada vidljive su visoke stope nezaposlenosti u Hrvatskoj kao i nesigurnost posla za one koji su zaposleni. U ovom radu posvetili smo se promatranju mladih koji su se uspjeli integrirati u svijet rada i to tako da smo ispitali kakav posao obavljaju s obzirom na stupanj obrazovanja kojeg su stekli te područje za koje su se obrazovali. To nazivamo usklađenosti između zanimanja u kojem radnik radi i prethodno stečenog obrazovanja, a promatramo je...
(Prošireno) oduzimanje imovinske koristi: je li zakonodavac otišao predaleko?
(Prošireno) oduzimanje imovinske koristi: je li zakonodavac otišao predaleko?
Jelena Zovkić
Jedna od najaktualnijh tema kaznenog zakonodavstva jest uređenje instituta (proširenog) oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. Iako je glavna je tema autora osvrt na navedeni institut, smatramo da je nužno iznijeti i pregled nastanka istoga. Autori će najprije prikazati razvoj instituta u okviru Ujedinjenih naroda, zatim Vijeća Europe s posebnim osvrtom na Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pripadajuću praksu praksu Europskog...
(Prošireno) oduzimanje imovinske koristi: je li zakonodavac otišao predaleko?
(Prošireno) oduzimanje imovinske koristi: je li zakonodavac otišao predaleko?
Mateo Podoreški
Jedna od najaktualnijh tema kaznenog zakonodavstva jest uređenje instituta (proširenog) oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. Iako je glavna je tema autora osvrt na navedeni institut, smatramo da je nužno iznijeti i pregled nastanka istoga. Autori će najprije prikazati razvoj instituta u okviru Ujedinjenih naroda, zatim Vijeća Europe s posebnim osvrtom na Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pripadajuću praksu praksu Europskog suda...
Administrativna suradnja i naplata potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost
Administrativna suradnja i naplata potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost
Vedran Majcen
Uspostavom jedinstvenog tržišta ukinute su granične kontrole za trgovinu unutar Europske unije. Stoga države članice otad ovise o informacijama o trgovini unutar Europske unije koje dobivaju od drugih država članica kako bi mogle naplatiti porez na dodanu vrijednost na svojem teritoriju. Države članice razmjenjuju te informacije služeći se mehanizmima administrativne suradnje kako je predviđeno zakonodavstvom Europske unije. Administrativna suradnja je razmjena informacija...
Afrički sustav zaštite ljudskih prava
Afrički sustav zaštite ljudskih prava
Lani Kovačević
U razdoblju kada je najveći dio afričkog kontinenta krenuo putem nacionalne nezavisnosti, stvorila se ujedno i potreba za afričkim ujedinjenjem te za regionalnim mehanizmom zaštite ljudskih prava koji će prepoznati specifične potrebe afričkih naroda. Razvoj afričkog sustava zaštite ljudskih prava započinje 60ih godina dvadesetog stoljeća osnivanjem Organizacije afričkog jedinstva. Organizaciju je naslijedila Afrička unija koja je danas najvažnija afrička regionalna...
Ageizam i diskrimiacija starih osoba: diskriminacija starih osoba na tržištu rada
Ageizam i diskrimiacija starih osoba: diskriminacija starih osoba na tržištu rada
Jasmina Lovrić
U ovom radu govori se o diskriminaciji starijih osoba na tržištu rada i načinima suzbijanja takve diskriminacije. Razjašnjavaju se pojmovi diskriminacija, područja u kojima je zabranjena i koncept ageizma. Sam položaj starijih radnika mijenjao kroz povijest i usko je povezan s demografskim trendovima i promjenama na tržištu rada. Svjetska gospodarska kriza i ubrzan razvoj tehnologija uvelike su utjecali na starije radnike te ih polagano istisnuli s tržišta rada. Također,...
Agencifikacija u državnoj upravi u komparativnim sustavima-studija slučaja upravljanja migracijama
Agencifikacija u državnoj upravi u komparativnim sustavima-studija slučaja upravljanja migracijama
Marina Knežević
Migracija je postala jedna od ključnih komponenti promjena stanovništva u Europi. Zbog velikog broja stalnih migracija, bitno je kako svaka država, pa i Europska unija na svojoj razini, upravljaju migracijama. Budući da je to u posljednje vrijeme goruća tema, odlučila sam se na odabir takve teme za svoj rad. Rad se sastoji od četiri osnovna dijela. Na početku su objašnjeni pojmovi agencije i agencifikacije i navedene su opće prednosti i nedostaci agencija te je objašnjen proces...
Agencijski model javne uprave s posebnim osvrtom na stanje u Hrvatskoj
Agencijski model javne uprave s posebnim osvrtom na stanje u Hrvatskoj
Ivana Jurić
Agencije kao neizostavan dio suvremene javne uprave predstavljaju poseban tip upravnih organizacija čije postojanje ima dugu tradiciju u mnogim zemljama. Kriza socijalne države, promjena njezine uloge od sveprisutne prema regulatornoj te prodor menadžerskog pristupa u javnu upravu dovode agencije u središte pozornosti u posljednjih nekoliko desetljeća. U radu se opisuje razvoj agencijskog modela pod utjecajem vrlo utjecajne doktrine novog javnog menadžmenta te kratak prikaz...
Agencijski model javne uprave u Hrvatskoj
Agencijski model javne uprave u Hrvatskoj
Božidar Tartaro
Od kad je nastala, javna uprava mijenja se i prilagođava novonastalim društvenim potrebama i problemima proizašlim iz društvenog razvoja i napretka te sve širem krugu javnih potreba koje mora zadovoljiti. U posljednjih trideset godina taj razvoj je obilježen sasvim novim razvojim pravcima jer i javna uprava poprima novi karakter. Država se povlači iz direktnog pružanja usluga i posvećuje se regulaciji subjekata koji obavljaju javne poslove tako da određuje pravila i nadzire i...
Agresivno porezno planiranje i direktiva o suzbijanju izbjegavanja poreza
Agresivno porezno planiranje i direktiva o suzbijanju izbjegavanja poreza
Katja Roganec
Rad obrađuje globalni problem agresivnog poreznog planiranja. Pojam označava planiranje kompanija kojem je cilj smanjiti poreznu obvezu, često i mimo zakona. Ta strategija sa sobom često nosi zakonski rubne prakse te time ugrožava temeljna pravila tržišnog natjecanja. U radu se također ističu globalne tendencije u poreznoj politici, a koje se oblikuju na određene načine radi poticanja investicija. Pri tome se daje važnost poreznoj konkurenciju sa posebnostima na jedinstvenom...

Pages