Pages

"NEVIDLJIVA GENERACIJA"
Mentalno zdravlje djece roditelja različitog ratnog iskustva Domovinskog rata
"NEVIDLJIVA GENERACIJA" Mentalno zdravlje djece roditelja različitog ratnog iskustva Domovinskog rata
Tajana Vrdoljak
Različiti čimbenici utječu na mentalno zdravlje pojedinca, osobito mladih ljudi. Oni mogu biti endogeni i egzogeni. Među egzogenima primarna obitelj zauzima istaknuto mjesto, jer je obitelj djetetu primarna zajednica i prvi oslonac po rođenju. U središtu interesa ovog rada jest obitelj i prenošenje simptoma mentalnih teškoća s generacije na generaciju. Cilj istraživanja bio je ispitati mentalno zdravlje djece roditelja s različitim iskustvom stradavanja u Domovinskom ratu...
(Ne)usklađenost obrazovanja i posla mladih osoba
(Ne)usklađenost obrazovanja i posla mladih osoba
Valentina Latin
Promatrajući položaj mladih na tržištu rada vidljive su visoke stope nezaposlenosti u Hrvatskoj kao i nesigurnost posla za one koji su zaposleni. U ovom radu posvetili smo se promatranju mladih koji su se uspjeli integrirati u svijet rada i to tako da smo ispitali kakav posao obavljaju s obzirom na stupanj obrazovanja kojeg su stekli te područje za koje su se obrazovali. To nazivamo usklađenosti između zanimanja u kojem radnik radi i prethodno stečenog obrazovanja, a promatramo je...
Agencifikacija u državnoj upravi u komparativnim sustavima-studija slučaja upravljanja migracijama
Agencifikacija u državnoj upravi u komparativnim sustavima-studija slučaja upravljanja migracijama
Marina Knežević
Migracija je postala jedna od ključnih komponenti promjena stanovništva u Europi. Zbog velikog broja stalnih migracija, bitno je kako svaka država, pa i Europska unija na svojoj razini, upravljaju migracijama. Budući da je to u posljednje vrijeme goruća tema, odlučila sam se na odabir takve teme za svoj rad. Rad se sastoji od četiri osnovna dijela. Na početku su objašnjeni pojmovi agencije i agencifikacije i navedene su opće prednosti i nedostaci agencija te je objašnjen proces...
Agencijski model javne uprave s posebnim osvrtom na stanje u Hrvatskoj
Agencijski model javne uprave s posebnim osvrtom na stanje u Hrvatskoj
Ivana Jurić
Agencije kao neizostavan dio suvremene javne uprave predstavljaju poseban tip upravnih organizacija čije postojanje ima dugu tradiciju u mnogim zemljama. Kriza socijalne države, promjena njezine uloge od sveprisutne prema regulatornoj te prodor menadžerskog pristupa u javnu upravu dovode agencije u središte pozornosti u posljednjih nekoliko desetljeća. U radu se opisuje razvoj agencijskog modela pod utjecajem vrlo utjecajne doktrine novog javnog menadžmenta te kratak prikaz...
Agencijski model javne uprave u Hrvatskoj
Agencijski model javne uprave u Hrvatskoj
Božidar Tartaro
Od kad je nastala, javna uprava mijenja se i prilagođava novonastalim društvenim potrebama i problemima proizašlim iz društvenog razvoja i napretka te sve širem krugu javnih potreba koje mora zadovoljiti. U posljednjih trideset godina taj razvoj je obilježen sasvim novim razvojim pravcima jer i javna uprava poprima novi karakter. Država se povlači iz direktnog pružanja usluga i posvećuje se regulaciji subjekata koji obavljaju javne poslove tako da određuje pravila i nadzire i...
Agresivno porezno planiranje i direktiva o suzbijanju izbjegavanja poreza
Agresivno porezno planiranje i direktiva o suzbijanju izbjegavanja poreza
Katja Roganec
Rad obrađuje globalni problem agresivnog poreznog planiranja. Pojam označava planiranje kompanija kojem je cilj smanjiti poreznu obvezu, često i mimo zakona. Ta strategija sa sobom često nosi zakonski rubne prakse te time ugrožava temeljna pravila tržišnog natjecanja. U radu se također ističu globalne tendencije u poreznoj politici, a koje se oblikuju na određene načine radi poticanja investicija. Pri tome se daje važnost poreznoj konkurenciju sa posebnostima na jedinstvenom...
Agresivnost i nasilje mladih
Agresivnost i nasilje mladih
Danijela Filipčić
Na početku ovog rada agresivnost se definira na nekoliko načina. Nakon određivanja agresivnosti kao pojma prikazuje se pregled nekih od teorija agresivnosti, poput instinktivističke, situacijske, kognitivne, biološke i fiziološke teorije te teorije naučenog ponašanja. Na pojavu agresivne reakcije utječu broji faktori, a veća pozornost u radu se pridaje emocionalno-motivirajućem, kognitivno informacijskom, socijalnom i situacijskom faktoru te obiteljskim prilikama. Nakon toga, u...
Aktivna politika zapošljavanja u Repulici Hrvatskoj
Aktivna politika zapošljavanja u Repulici Hrvatskoj
Hrvoje Blum
Aktivna politika zapošljavanja je jedna od ključnih oblika borbe protiv nezaposlenosti u današnjem svijetu. Sve više zemalja otkriva njenu važnost i pridaje joj sve veću poziciju u borbi protiv nezaposlenosti i jačanju sposobnosti nezaposlenih osoba, a među njima se posebice ističu kontinentalne zemlje i skandinavske zemlje. Ipak, među njima ne spada i Hrvatska, koja ne zaostaje samo sa naprednim zapadnim državama u ulaganju u aktivne mjere smanjenja nezaposlenosti, već zaostaje...
Aktualni trendovi i izazovi bankarskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma
Aktualni trendovi i izazovi bankarskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma
Mirta Klaić
Pranje novca i financiranje terorizma postaju sve veći problem današnjice. Ovaj rad u prvome dijelu definira ključne pojmove za razumijevanje cijeloga sustava i koja je uloga različitih tijela u njemu. Sumnjiva transakcija upućuje na mogućnost pranja novca ili financiranja terorizma, stoga ju tijela prevencije prijavljuju Uredu za sprječavanje pranja novca. Tijela kaznenog progona i sudovi preuzimaju slučaj ukoliko se sumnje pokažu opravdane. Iako bankarski sektor i banke kao tijela...
Alkoholizam i savjetovališni rad u klubovima liječenih alkoholičara usmjeren prema obitelji liječenih alkoholičara
Alkoholizam i savjetovališni rad u klubovima liječenih alkoholičara usmjeren prema obitelji liječenih alkoholičara
Karmen Stipeč
Prema pojavnosti i posljedicama koje uzrokuju pojedincima obitelji i zajednici, bolesti ovisnosti treba smatrati jednim od najozbiljnijih javnozdravstvenih i sociopatoloških problema suvremenog svijeta. Kao posljedica transformacije tradicionalne obitelji i njenih vrijednosti, sve više obitelji postaje izvorištem rizičnih čimbenika za razvoj ovisnosti. Fenomen alkoholizma prepoznat je kao jedan od vodećih problema jer široko pogađa pojedinca i obitelj na mikro i makro razini. Bračni...
Alzheimerova bolest - uloga socijalnog radnika
Alzheimerova bolest - uloga socijalnog radnika
Petra Kuzele
Alzheimerova demencija je progresivna bolest koja se najčešće javlja kod osoba starije životne dobi. Zbog produljenja životnog vijeka i starenja stanovništva od Alzheimerove bolesti obolijeva sve više osoba svake godine. Alzheimerova bolest je progresivna i neizlječiva bolest, a jedan je od njenih glavnih simptoma je gubitak pamćenja. U ovom preglednom radu prikazat ćemo što je to Alzheimerova bolest, koji su stadiji bolesti, ulogu socijalnih radnika u radu s oboljelim osobama s...
Alzheimerova demencija
Alzheimerova demencija
Mateja Jareš
Alzheimerova demencija je teška, progresivna i za sada neizlječiva bolest, koja se manifestira kroz gubitak kognitivnih i emocionalnih sposobnosti, gubitka pamćenja te nemogućnosti samostalnog življenja što zahtijeva cjelodnevnu skrb o oboljeloj osobi. Rani znakovi bolesti: razdražljivost, gubitak koncentracije, zaboravljanje imena i dr. Ova bolest ne utječe samo na fizički i intelektualni aspekt oboljele osobe nego na njezin cjelokupni život. Zbog toga je važno uključiti...

Pages