Pages

" Sama je to tražila.": Pripisuju li studenti pomažućih profesija krivnju žrtvi silovanja?
" Sama je to tražila.": Pripisuju li studenti pomažućih profesija krivnju žrtvi silovanja?
Kristina Bušljeta
U Hrvatskoj je i dalje prisutan nedostatak istraživanja usmjerenih na žrtvu kaznenog djela silovanja pa tako i na specifičnosti ovog problema kao što je fenomen „okrivljavanja žrtve“. Budući da pripisivanje krivnje žrtvi za posljedicu može imati i izostanak prijave kaznenog djela, kao i traženja potrebnih oblika pomoći važno je utvrditi koji činitelji doprinose okrivljavanju žrtve i to posebno na populaciji budućih stručnjaka koji će u okviru obavljanja svoga posla vrlo...
"NEVIDLJIVA GENERACIJA"
Mentalno zdravlje djece roditelja različitog ratnog iskustva Domovinskog rata
"NEVIDLJIVA GENERACIJA" Mentalno zdravlje djece roditelja različitog ratnog iskustva Domovinskog rata
Tajana Vrdoljak
Različiti čimbenici utječu na mentalno zdravlje pojedinca, osobito mladih ljudi. Oni mogu biti endogeni i egzogeni. Među egzogenima primarna obitelj zauzima istaknuto mjesto, jer je obitelj djetetu primarna zajednica i prvi oslonac po rođenju. U središtu interesa ovog rada jest obitelj i prenošenje simptoma mentalnih teškoća s generacije na generaciju. Cilj istraživanja bio je ispitati mentalno zdravlje djece roditelja s različitim iskustvom stradavanja u Domovinskom ratu...
"Narod kao politički maloljetnik": politička prava i slobode na Hrvatskim područjima u prvoj Jugoslaviji (1918.-1941.)
"Narod kao politički maloljetnik": politička prava i slobode na Hrvatskim područjima u prvoj Jugoslaviji (1918.-1941.)
Martina Protega
Cilj rada autorice Martine Protega nazvanog „Narod kao politički maloljetnik“: politička prava i slobode na hrvatskim područjima u Prvoj Jugoslaviji (1918-1941.) jest prikazati položaj naroda u razdoblju Prve Jugoslavije. Kao okosnica rada su poslužila pravna pravila iz obrađivanog razdoblja. Autorica je u pisanju rada, osim ustavnih i zakonskih tekstova, koristila ćiriličnu literaturu i arhivsku građu zbog nedostatka radova kojima se daje cjelovita pravna slika razdoblja Prve...
"Slučaj Franak": komparativna pravno-ekonomska analiza s posebnim osvrtom na Mađarsku, Srbiju i Hrvatsku te relevantnu sudsku praksu
"Slučaj Franak": komparativna pravno-ekonomska analiza s posebnim osvrtom na Mađarsku, Srbiju i Hrvatsku te relevantnu sudsku praksu
Antonio Matošević
Ugovori o kreditu s valutnom klauzulom u švicarskom franku, koji su početkom 2000.-ih godina slovili kao jeftina mogućnost zaduživanja zbog globalne gospodarske krize i potresa na deviznim tržištima došli su na naplatu – nagla aprecijacija tečaja švicarskog franka uz rast ugovorenih promijenjivih kamatnih stopa stavili su na test sam institut valutne klauzule. Iako je sam problem širi od Europe, upravo su europski dužnici najviše pogođeni takvim kretanjima, a uz pasivnost...
(Ne)usklađenost obrazovanja i posla mladih osoba
(Ne)usklađenost obrazovanja i posla mladih osoba
Valentina Latin
Promatrajući položaj mladih na tržištu rada vidljive su visoke stope nezaposlenosti u Hrvatskoj kao i nesigurnost posla za one koji su zaposleni. U ovom radu posvetili smo se promatranju mladih koji su se uspjeli integrirati u svijet rada i to tako da smo ispitali kakav posao obavljaju s obzirom na stupanj obrazovanja kojeg su stekli te područje za koje su se obrazovali. To nazivamo usklađenosti između zanimanja u kojem radnik radi i prethodno stečenog obrazovanja, a promatramo je...
(Prošireno) oduzimanje imovinske koristi: je li zakonodavac otišao predaleko?
(Prošireno) oduzimanje imovinske koristi: je li zakonodavac otišao predaleko?
Jelena Zovkić
Jedna od najaktualnijh tema kaznenog zakonodavstva jest uređenje instituta (proširenog) oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. Iako je glavna je tema autora osvrt na navedeni institut, smatramo da je nužno iznijeti i pregled nastanka istoga. Autori će najprije prikazati razvoj instituta u okviru Ujedinjenih naroda, zatim Vijeća Europe s posebnim osvrtom na Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pripadajuću praksu praksu Europskog...
(Prošireno) oduzimanje imovinske koristi: je li zakonodavac otišao predaleko?
(Prošireno) oduzimanje imovinske koristi: je li zakonodavac otišao predaleko?
Mateo Podoreški
Jedna od najaktualnijh tema kaznenog zakonodavstva jest uređenje instituta (proširenog) oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. Iako je glavna je tema autora osvrt na navedeni institut, smatramo da je nužno iznijeti i pregled nastanka istoga. Autori će najprije prikazati razvoj instituta u okviru Ujedinjenih naroda, zatim Vijeća Europe s posebnim osvrtom na Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pripadajuću praksu praksu Europskog suda...
Accesion of Serbia and Montenegro to the EU - The frontrunners or laggers in public sector reforms
Accesion of Serbia and Montenegro to the EU - The frontrunners or laggers in public sector reforms
Dora Lapaine
U regiji Zapadnog Balkana, Srbija i Crna Gora su države kandidatkinje za pristup Europskoj Uniji, a Europska komisija predviđa da bi one mogle postati članice Europske Unije do 2025. godine. O pristupanju Europskoj Uniji ne može se govoriti bez objašnjenja pojma europeizacije. U ovom radu se objašnjava proces europeizacije i promjene koje države trebaju provesti na nacionalnoj razini. Proces europeizacije je dug i kompliciran, stoga države kandidatkinje moraju usvojiti i...
Administrativna suradnja i naplata potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost
Administrativna suradnja i naplata potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost
Vedran Majcen
Uspostavom jedinstvenog tržišta ukinute su granične kontrole za trgovinu unutar Europske unije. Stoga države članice otad ovise o informacijama o trgovini unutar Europske unije koje dobivaju od drugih država članica kako bi mogle naplatiti porez na dodanu vrijednost na svojem teritoriju. Države članice razmjenjuju te informacije služeći se mehanizmima administrativne suradnje kako je predviđeno zakonodavstvom Europske unije. Administrativna suradnja je razmjena informacija...
Afrički sustav zaštite ljudskih prava
Afrički sustav zaštite ljudskih prava
Lani Kovačević
U razdoblju kada je najveći dio afričkog kontinenta krenuo putem nacionalne nezavisnosti, stvorila se ujedno i potreba za afričkim ujedinjenjem te za regionalnim mehanizmom zaštite ljudskih prava koji će prepoznati specifične potrebe afričkih naroda. Razvoj afričkog sustava zaštite ljudskih prava započinje 60ih godina dvadesetog stoljeća osnivanjem Organizacije afričkog jedinstva. Organizaciju je naslijedila Afrička unija koja je danas najvažnija afrička regionalna...
Ageizam i diskrimiacija starih osoba: diskriminacija starih osoba na tržištu rada
Ageizam i diskrimiacija starih osoba: diskriminacija starih osoba na tržištu rada
Jasmina Lovrić
U ovom radu govori se o diskriminaciji starijih osoba na tržištu rada i načinima suzbijanja takve diskriminacije. Razjašnjavaju se pojmovi diskriminacija, područja u kojima je zabranjena i koncept ageizma. Sam položaj starijih radnika mijenjao kroz povijest i usko je povezan s demografskim trendovima i promjenama na tržištu rada. Svjetska gospodarska kriza i ubrzan razvoj tehnologija uvelike su utjecali na starije radnike te ih polagano istisnuli s tržišta rada. Također,...
Agencifikacija u državnoj upravi u komparativnim sustavima-studija slučaja upravljanja migracijama
Agencifikacija u državnoj upravi u komparativnim sustavima-studija slučaja upravljanja migracijama
Marina Knežević
Migracija je postala jedna od ključnih komponenti promjena stanovništva u Europi. Zbog velikog broja stalnih migracija, bitno je kako svaka država, pa i Europska unija na svojoj razini, upravljaju migracijama. Budući da je to u posljednje vrijeme goruća tema, odlučila sam se na odabir takve teme za svoj rad. Rad se sastoji od četiri osnovna dijela. Na početku su objašnjeni pojmovi agencije i agencifikacije i navedene su opće prednosti i nedostaci agencija te je objašnjen proces...

Pages