Rad nije dostupan
diplomski rad
Karakteristike počinitelja nasilja nad djecom u obitelji

Sanja Palavra (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada