Rad nije dostupan
završni rad
Nenasilno rješavanje sukoba

Roman Hršak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Interpersonalna komunikacija