Rad nije dostupan
diplomski rad
Ugovor o radu i drugi ugovori s prestacijom rada

Krešimir Pleić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Radno i socijalno pravo