Rad nije dostupan
završni rad
Organizacijska kultura u javnoj upravi - studija slučaja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Marina Ulamec (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost