Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Temeljna ljudska prava u Europskoj uniji i njihova zaštita

Kristina Tukač (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravno pravo