Rad nije dostupan
završni rad
Stigmatizacija djece u dječjim domovima

Klaudija Lozić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja