Rad nije dostupan
završni rad
Postupanje prema djeci i mladima društveno neprihvatljivog ponašanja u Republici Hrvatskoj

Jelena Petek (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Studij socijalnog rada