Rad nije dostupan
završni rad
Emocionalna inteligencija i psihosocijalni razvoj maldih

Tena Benić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja