Rad nije dostupan
završni rad
Nasilje nad djecom u obitelji

Ena Jurić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja