Rad nije dostupan
diplomski rad
Pravno uređenje i njegov utjecaj na istraživanja embrionalnih matičnih stanica u državama članicama EU i SAD-u te preporuka za Hrvatsku

Ana Lah (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Europsko javno pravo