Rad nije dostupan
diplomski rad
Primjena Europskih propisa na ugovornu i izvanugovornu odgovornost za štetu u pomorskom pravu Republike Hrvatske

Paula Krajnović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Pomorsko i općeprometno pravo