Rad nije dostupan
diplomski rad
Polje primjene konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. (CISG)

Ana Krišto (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Međunarodno privatno pravo