Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Menadžerske reforme državne uprave u tranzicijskim zemljama.

Manuela Mikulčić Tortić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost