Rad nije dostupan
diplomski rad
Zlouporaba vladajućeg položaja u kontekstu članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije

Nikola Sluganović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Trgovačko pravo i pravo društava