Rad nije dostupan
diplomski rad
Arbitraža u usporedbi s drugim metodama izvansudskog rješavanja sporova

Antun Skansi (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Međunarodno privatno pravo