Rad nije dostupan
diplomski rad
Žrtva kao podnositelj pojedinačnog zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava

Danijel Javorić Barić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Kazneno procesno pravo