Rad nije dostupan
diplomski rad
Socijalna ranjivost i novi socijalni rizici u Primorsko-goranskoj županiji-perspektive nekih ključnih dionika

Marta Herljević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Socijalna politika