Rad nije dostupan
diplomski rad
Usporedba hrvatskog i talijanskog kaznenog prava u pogledu kaznenopravnih sankcija

Tomi Miladinović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Kazneno pravo