Rad nije dostupan
završni rad
Doprinos feminističkog pristupa teoriji i praksi socijalnog rada

Jovana Blagojević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad s pojedincem