Rad nije dostupan
završni specijalistički
Zaštita prava djeteta u presudama Europskog suda za ljudska prava vezanim za postupanja hrvatskih centara za socijalnu skrb

Danijela Lakić (2016)
Sveučilište u Zagrebu