Rad nije dostupan
završni specijalistički
Pravo na susrete i druženje:Pravna regulativa i sudska praksa

Neva Lukin (2017)
Sveučilište u Zagrebu