Rad nije dostupan
diplomski rad
Ugovorna odgovornost za štetu

Barbara Banely (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Građansko pravo