Rad nije dostupan
diplomski rad
Proces odlučivanja društava kapitala o isplati dividende s osvrtom na pojedine primjere hrvatskih dioničkih društava

Matea Krsnik (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Trgovačko pravo i pravo društava