Rad nije dostupan
diplomski rad
Zabranjeni horinzontalni sporazumi između poduzetnika u okviru članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije i prakse Suda Europske Unije

Ivana Hruškar (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Trgovačko pravo i pravo društava