Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Upravnosudska kontrola zakonitosti akta jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave

Katarina Jager (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravno pravo