Rad nije dostupan
diplomski rad
Eutanazija i usporedba hrvatskog kaznenopravnog okvira sa ostalim zemljama Europe

Tin Jirasek (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Kazneno pravo