Rad nije dostupan
diplomski rad
Postupanje centra za socijalnu skrb prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Josipa Lujetić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada