Rad nije dostupan
diplomski rad
Usporedbe Uredbe Vijeća (EZ) br 44/2001 i Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br 1215/2012 o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

Karlo Šimac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Međunarodno privatno pravo