Rad nije dostupan
diplomski rad
Razlike u položaju člana nadzornog odbora u dioničkom društvu i društvu s ograničenom odgovornošću

Valentin Rukavina (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Trgovačko pravo i pravo društava