Rad nije dostupan
završni rad
Uloga udruga u konceptualizaciji individualnog plana u radu s osobama s invaliditetom

Marija Dugac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad s pojedincem