Rad nije dostupan
diplomski rad
Postupak poništaja arbitražnog pravorijeka i pitanje vertikalne koncentracije postupka - komparativni prikaz hrvatskog, austrijskog, njemačkog i švicarskog rješenja

Natalija Bačić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Međunarodno privatno pravo