Rad nije dostupan
završni specijalistički
Usporedba modela međunarodne policijske suradnje

Silvija Pejaković-Đipić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Kazneno procesno pravo
Kriminalistika