Rad nije dostupan
diplomski rad
Međunarodna sportska arbitraža: analiza predmeta pred košarkaškim arbitražnim sudom

Simona Gradišek (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Međunarodno privatno pravo