Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Odgovornost za povrede službene dužnosti u državnoj službi

Marina Novak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Radno i socijalno pravo