Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Položaj i razvoj modernog službeničkog prava

Sandra Perčić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Radno i socijalno pravo