Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Stručno osposobljavanje u državnoj upravi.

Leila Avdić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Radno i socijalno pravo