Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Napredovanje u državnoj službi

Marija Klobučar (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Radno i socijalno pravo