Rad nije dostupan
diplomski rad
Komparativna analiza položaja starijih osoba na tržištu rada i programi aktivne politike prema starijima u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Maja Birkić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Socijalna politika