Rad nije dostupan
diplomski rad
Prijedlog socijalne slike općine Štefanje

Ana Šimunec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Studij socijalnog rada