Rad nije dostupan
završni rad
Komparativna analiza siromaštva i mjera za smjanjivanje siromaštva u Eropskoj Uniji i Republici Hrvatskoj

Maja Đurđević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Socijalna politika
Menadžment u socijalnom sektoru