Rad nije dostupan
završni rad
Primarna prevencija poremećaja u prehrani kod djece i mladih

Ksenija Međimorec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Teorija i metode socijalnog rada
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja