Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Usporedba etičke infrstrukture u Gradu Karlovcu, Karovačkoj županiji i UDU K.

Sanja Lauš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost