Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Usporedba etičkih kodekasa u zemljama OEDE-a

Ivana Matić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost