Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Kontrola zakonitosti općih akata od strane Visokog upravnog suda

Lucija Vojnović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravno pravo