Rad nije dostupan
završni specijalistički
Socijalna zaštita osuđenih počinitelja kaznenih djela u institucionalnom tretmanu

Katarina Špehar Fiškuš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Socijalna politika