Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Odnos birokratskog modela organizacije i teorije organizacijskog konflikta

Marina Drvarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Upravna znanost